Obljubljali prostor za rekreacijo, danes pa vse kaže, da bodo v Bresternici na zemljišču nekdanjega motela dali prednost luksuznim blokom

Družba Mestne nepremičnine, katere ustanoviteljica in 100-odstotna lastnica je Mestna občina Maribor, je 20. decembra lani sklenila pogodbo o nakupu zemljišča v Bresternici, kjer je nekdaj stal Motel Jezero. Mestne nepremičnine so že plačale polovico kupnine v višini 280.000 evrov, plačilo drugega dela kupnine je po pogodbi predvideno do 20. decembra 2021.

»Radi bi videli, da ta del oživi kot nekoč in da bo dostopen vsem Mariborčanom«

»Županu smo poslali vprašanje, kakšne so želje oz. usmeritve občine. Seznanjeni so z našimi predlogi in željami, ki trajajo že več let, še od časa preteklega župana, ko smo vztrajali, da se zemljišče odkupi. Skrbelo nas je namreč, da zemljišče ne bi šlo v privatne roke,« nam je pred časom dejal Primož Hedl, predsednik KS Bresternica-Gaj.

Tedaj nam je povedal tudi, da si želijo, da bi bili v KS vključeni pri sprejemanju odločitev. Gre namreč med drugim tudi za zaščiteno območje krajinskega parka Natura 2000. »Naša želja je, da se prostor nameni za šport in rekreacijo. Radi bi videli, da ta del oživi kot nekoč in da bo dostopen vsem Mariborčanom.« Sam ta prostor vidi kot idealen za popoldanski ali vikend počitek.

Na MO Maribor so zatrjevali, da se zavedajo, da je omenjena lokacija bila pred časi ena najbolj priljubljenih na tem območju. Zagotovili so, da si želijo razvijati kvalitetne vsebine, da bo večji del zemljišča ostal namenjen rekreaciji in turizmu, ter napovedali, da bi del namenili izgradnji stanovanjskih objektov.

Želje in ideje so bile številne, od ponovnega zagona mini golfa, to motoričnega parka, ter
preselitev akvarija in terarija.

Jutri sklicana izredna seja

Jutri, 27. oktobra, se bo v Mariboru odvila izredna seja na kateri bodo govorili o dokapitalizacije družbe Mestne nepremičnine d.o.o., na dnevnem redu je tudi odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni občini Maribor. “Izredna seja je sklicana zaradi roka izvedbe pravnih poslov vezanih na sprejetje predlaganih gradiv,” so zapisali na MOM.

CELOTNO GRADIVO JE NA VOLJO TUKAJ.

V gradivu za jutrišnjo sejo pa vse prej od obljubljenega: Mestna občina Maribor želi v prihodnjem letu razpisati urbanistični natečaj za prostorsko ureditev predmetnega zemljišča, kjer se na delu zemljišča predvideva ambiciozna gradnja – vila bloki, del pa se uredi kot javni prostor – parkovne in zelene površine.

A v povzetku so zapisali, da je na parceli, v velikosti 30.110 kvadratnih metrov, možno izgraditi kar 216 stanovanj, in da gre ti. vila bloke, kar zagotovo kaže na to, da bi temu bil namenjen velik del zemljišč, skupno bruto površine 23.328 kvadratnih metrov.

 

Primož Hedl je danes članom in članicam Sveta MOM poslal dopis vezan na zemljišče bivšega motela Bresternica. Med drugim je zapisal: “Kot smo bili seznanjeni nameravate na jutrišnji seji, med drugim, razpravljati o načrtih za ureditev lokacije MOTEL JEZERO, ki je bil in je še danes pomemben del preživljanja prostega časa številnih prebivalcev Maribora. Tukaj so v preteklosti potekale športne aktivnosti, pikniki, druženja in plesi, ki so povezovali ljudi in ponosni smo bili na ta predel, ki dejansko premore vse, torej južno lego, reko in v zaledju hribe.”

Poudaril je, da je bila vizija, da se zemljišče odkupi ter se vrne v uporabo prebivalcem mesta: “Takrat se je porodila ideja, da se glede na prostorsko stisko sedanjega mestnega akvarija, le ta umesti na omenjeno lokacijo, kjer bi lahko razširili ponudbo z raznimi dodatnimi aktivnostmi, kot so minigolf, slaščičarna, postajališče za nekaj avtodomov, mini živalski vrt, motorik oz. gibalni park, sedanji park (spomenik-nasad eksot)…. , kar bi seveda pomenilo dodaten prihodek za omenjeno ustanovo. Lokacija je izvrstna, saj do nje vodi nova peš pot, prav tako pa je zagotovljeno zadostno število parkirišč, tako za osebne avtomobile, kot za večja vozila. Do lokacije je zagotovljen javni potniški promet, katerega postajališče leži v neposredni bližini obravnavanega zemljišča. Omenjeni projekt bi bil velika in težko pričakovana pridobitev za vse prebivalce Maribora in širše regije. Glede na to da gre za regijsko pomemben projekt, bi lahko bil le ta podprt s sredstvi države in EU.”

V nadaljevanju pa je zapisal, da je njihova želja, da se nakup izvede do konca, a zahtevajo sodelovanje lokalne skupnosti pri urejanju omenjenega področja, saj v obravnavanem gradivu njihovi dopisi niso bili upoštevani.

Odločno je proti predlogu ureditve v gradivu, saj gre, kot zapiše Hedl, za popolno razvrednotenje enega izmed naravno najlepših predelov Maribora, kateri primarni cilj je finančno naravnan.

“Predlagamo, da se za pozidavo spremeni OPPN, ki bo omogočil gradnjo objektov med Kamnico in Bresternico, torej na mestu zapuščenih sadovnjakov in kmetijskih površin v neposredni bližini urbanega naselja in vseh komunalnih vodov, omenjena površina pa se vrne nam krajanom in občanom, da jo bomo lahko še naprej uporabljali, predvsem za šport, turizem in vsakodnevno rekreacijo,” zaključi Hedl.

 

Oddaj komentar