Objavljen je javni razpis letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2022

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

V decembru bo občinski urad za šport izvedel interaktivne delavnice, na katerih se bodo lahko vsi, ki se nameravajo prijaviti na razpis, seznanili s prijavnimi pogoji.

Na spletni strani maribor.si in v Uradnem listu RS, št 184/2021, je objavljen Javni razpis letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2022. Z letnim programom športa (LPŠ) se določi izvajanje nacionalnega programa športa v MOM za posamezno koledarsko leto. Program je sprejel Mestni svet MO Maribor.

Z razpisom občina zbira predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti letnega programa športa ter za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov in površin v naravi športnim društvom in zvezam. Sofinanciranje obsega športne programe na področju športa za vse, na področju tekmovalnega športa, športa invalidov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, uporabe športnih objektov in športnih površin v naravi ter Olimpijskega festivala evropske mladine 2023. Na razpisu lahko kandidirajo športna društva in športne zveze, zavodi za šport, pravne osebe in samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje dejavnost v športu, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter zasebni športni delavci.

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev je 4.392.760 evrov. Vlagatelji morajo vloge na razpis oddati do vključno 27. decembra 2021. Urad za šport Mestne občine Maribor bo, tako kot vsako leto, tudi letos pripravil spletne interaktivne delavnice, na katerih se bodo lahko vsi, ki se nameravajo prijaviti na razpis, seznanili s prijavnimi pogoji.
Povezava do razpisa z razpisno dokumentacijo: Javni razpis LPŠ MOM 2022.

Oddaj komentar