NIJZ objavil razpisa za generalnega in strokovnega direktorja

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil razpis za imenovanje generalnega direktorja NIJZ in razpis za imenovanje strokovnega direktorja NIJZ. Rok za prijavo na oba razpisa je 2. september do 12. ure.

Kandidati za generalnega direktorja morajo imeti ustrezno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja ter aktivno znati najmanj en svetovni jezik. Kandidaturi pa morajo priložiti tudi program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Mandat generalnega direktorja traja pet let.

Na podlagi prejetih prijav bo razpisna komisija pripravila seznam kandidatov, ki bodo povabljeni na osebni razgovor.

Kandidati za strokovnega direktorja morajo imeti ustrezno izobrazbo

Generalni direktor med drugim načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje NIJZ, predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje ter organizira in usklajuje delovni proces. Ob tem generalni direktor predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost njegovega poslovanja.

Kandidati za strokovnega direktorja pa morajo imeti ustrezno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja strokovnega vodenja, zaželeno pa je znanje vsaj enega svetovnega jezika. Kandidaturi morajo priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Mandat strokovnega direktorja traja pet let.

Vabljeni bodo na osebni razgovor

Tudi kandidati za strokovnega direktorja bodo povabljeni na osebni razgovor.

Strokovni direktor NIJZ vodi strokovno ter raziskovalno in izobraževalno delo zavoda. Med drugim tudi predseduje strokovnemu svetu zavoda, načrtuje, organizira in nadzira izvajanje strokovnega dela ter predlaga prioritete razvoja strokovne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti zavoda.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar