Na Univerzi v Mariboru sprejeli Etični kodeks ravnanja

Univerza v Mariboru

Senat Univerze v Mariboru je na seji ta teden sprejel Etični kodeks ravnanja Univerze v Mariboru, ki opredeljuje etične standarde vedenj, ki so nujni za vse zaposlene in študente univerze. Z njim želijo krepiti pripadnost in ugled univerze.

Določila etičnega kodeksa zavezujejo vse članice in člane univerzitetne skupnosti, ki na Univerzi v Mariboru opravljajo raziskovalno, pedagoško in strokovno delo ter študente univerze, ne glede na stopnjo in način študija.

“Namen kodeksa je vzpostaviti in krepiti vedenjske standarde članic in članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost univerzi, udejanjati družbeno odgovornost njenega delovanja, krepiti etiko pri pedagoškem delu in raziskovanju ter zagotavljati prenos znanja in družbeni ugled univerze,” so sporočili z rektorata mariborske univerze.

Rektor Zdravko Kačič se je na seji zahvalil vsem za tvorno sodelovanje, potrpežljivost in dobro delo, ki je bilo na Univerzi v Mariboru opravljeno kljub prisotnim negativnim okoliščinam, povezanih s širjenjem nalezljive bolezni covid-19.

Poudaril je, da na univerzi že intenzivno potekajo aktivnosti za nemoten pričetek študijskega leta 2021/22, pri čemer je ključna komunikacija s pristojnim ministrstvom, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in vlado, ki z odloki postavlja možnosti za izvedbo pedagoškega procesa.

“Na Univerzi v Mariboru si bomo prizadevali, da se tako kot v ostalem javnem življenju upošteva pravilo PCT, s čimer se ukrepi za varovanje zdravja nekoliko omilijo, za samo izvedbo pedagoškega procesa pa to pomeni lažje načrtovanje ter izvedbo, ki bi lahko skozi celotno študijsko leto 2021/22 potekala kontinuirano v prostorih fakultet, če bodo okoliščine to omogočale,” sporočajo z univerze.

Potrjeni so bili še predlogi za nagrade in priznanja Univerze v Mariboru. Tudi tokrat pa so bila podana predhodna soglasja k izvolitvam v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, senatorji pa izvolili tudi novega rednega profesorja.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar