Na Koroški cesti v teku gradnja kolesarske steze

Pričela so se pripravljalna dela za ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti, ki povezuje veliko pomembnih generatorjev prometa z najožjim mestnim središčem, so sporočili iz mariborske občine. Na območju posegov se bo uredila tudi prometna signalizacija.

Poleg dvosmerne kolesarske povezave na odseku med križiščem s Strossmayerjevo ulico in križiščem z Gosposvetsko cesto se bodo uredila tudi tri mini krožna križišča s povoznim sredinskim otokom (na križiščih s Prežihovo, Strmo in Turnerjevo ulico) in izvedli trije ukrepi umirjanja prometa – dvignjene trapezne ploščadi s prehodom za pešce. Na območju posegov se bo uredila tudi prometna signalizacija. “Dela, ki jih izvaja družba Asfalti Ptuj d.o.o., bodo predvidoma zaključena konec meseca maja. V času izvajanja del, ki bodo potekala v večih fazah, bo prihajalo do delnih in popolnih zapor pločnikov in vozišča Koroške ceste in njenih priključkov na odseku med krožiščem s Strossmayerjevo ulico in križiščem z Gosposvetsko cesto. Dela se bodo pričela pri križišču s Strossmayerjevo ulico in se fazno pomika proti zahodu,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Za izvedbo projekta v vrednosti 330.000 evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 160.000 evrov. “Namen naložbe je vzpostaviti sklenjene kolesarske povezave med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, ki bodo varne in uporabne ter bodo ponujale dobro alternativo vožnji z avtomobilom. Cilj naložbe je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici. To vključuje tudi zaustavitev rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanje števila opravljenih kilometrov z motornimi vozili v urbanih središčih,” so še sporočili.

Oddaj komentar