MO Maribor: Prehod za pešce in kolesarje na gradbišču Ljubljanske začasne narave

Kot smo že poročali so občanke in občani Maribora izrazili nezadovoljstvo nad ureditvijo začasnega prehoda za kolesarje in pešce preko železniških tirov na območju gradbišča podvoza na Ljubljanski cesti. Na Mestni občini Maribor medtem odgovarjajo, da je dostop preko Magdalenskega parka na njegovi severni in južni strani od železniške proge začasne narave, saj da gre za del gradbišča, po katerem “začasno dovolimo promet pešcev in kolesarjev,” so zapisali.

V Listi kolesarjev in pešcev so izpostavljali nujnost ureditve prehoda preko železniških tirov v Magdalenskem parku. Zaradi gradbišča je prehod za pešce in kolesarje namreč otežen, v trenutnih vremenskih razmerah pa je situacija še slabša.

Začasni nivojski prehod za pešce in kolesarje preko železniške proge je izveden v soglasju z vsemi soglasodajalci, predvsem pa v soglasju s Slovenskimi železnicami kot izvajalcem železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi,” so zapisali na mariborski občini.

Eno izmed opozoril je bilo, da se z ustvarjanjem “slonjih poti” skozi park, uničujejo zelene površine in da bi to bilo potrebno urediti, na MO Maribor pa medtem umirjajo, da bo z napredovanjem del tudi to območje ograjeno in bo tako tudi trenutno možno prehajanje preko parka v celoti onemogočeno v coni gradbišča. Na tem območju so sicer postavili gradbeno ograjo, kot zaščito zelenih površin.

Magdalenski park, FOTO: Facebook Lista kolesarjev in pešcev

Sicer pa ravno projekt izgradnje podvoza v največji možni meri vključuje izboljšave kolesarske infrastrukture in s tem problematike prehajanja pešcev in klesarjev preko železniške progre in parka, zato je potrebno trenutno stanje razumeti v duhu skorajšnjih izboljšav kolesarske infrastukture na tem območju,” so še zapisali na mariborski občini.

Oddaj komentar