Ministrstvo podaljšalo roke prijav na več razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo roke prijav pri sedmih javnih razpisih iz podukrepov podpor za naložbe v kmetijska gospodarstva ter podpor za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Spremembe so zaradi povečanih priznanih stroškov graditve objektov.

Povečane priznane stroške graditve objektov uvaja spremenjen pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je bil objavljen 15. junija, so danes sporočili z ministrstva, ki je spremembe javnih razpisov v petek objavilo v uradnem listu. Višji priznani stroški graditve objektov se bodo upoštevali v spremembah prilog razpisne dokumentacije pri posameznih javnih razpisih.

Rok za prijavo je podaljšan pri 24. razpisu podukrepa podpor za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, in sicer za podpore za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali, s 3. avgusta na 5. september. Medtem je bil pri 23. razpisu rok že predhodno podaljšan do 3. avgusta.

Pri 25. javnem razpisu, kjer so podprte naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali, se rok za prijavo podaljšuje z 29. junija na 6. september.

Pri 26. razpisu iz podukrepa podpor za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, namenjenem naložbam za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih, se rok za prijavo podaljšuje s 14. julija na 4. oktober.

Podaljšani so še roki za prijave na sedmi javni razpis za podukrep podpor za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 (s 13. julija na 3. avgust), na osmi razpis za podukrep podpor za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 (s 30. junija na 7. september) in na deveti razpis za podukrep podpor za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, namenjen naložbam, namenjene krožnemu gospodarstvu (s 14. julija na 5. oktober).

Vlagatelji, ki so že oddali vloge pred spremembo pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti in se jim zaprošene vrednosti glede na spremembo stroškov lahko povišajo, lahko do zaprtja razpisa vložijo samodopolnitev z natančnim opisom spremembe stroškov. Po potrebi naj tudi priložijo nove ponudbe in morebitne druge spremenjene priloge, so še sporočili z ministrstva.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar