Ministrstvo opozarja na razpise za energetsko prenovo stavb

FOTO: Pixabay.com

Ministrstvo za infrastrukturo je opozorilo, da so še vedno odprti javni razpis na področju učinkovite rabe energije za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin ter povabila za energetsko prenovo stavb javnega sektorja. Za prvo je predvidenih 25 milijonov evrov, za drugo pa 21,76 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Kot so spomnili, je v teku tudi izvajanje programa ZERO500, kjer je pet milijonov nepovratnih sredstev namenjenih gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino.

Namen razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo. Zadnji rok za prijavo je do porabe sredstev oz. najpozneje do 22. novembra.

Rok za prijavo je do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. novembra

V povabilu posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023 je višina razpisanih sredstev 7,65 milijona evrov. Prijavitelj in upravičenec do sofinanciranja po tem povabilu je lahko samo oseba ožjega javnega sektorja. Rok za prijavo je do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. novembra.

V povabilu posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023 je višina razpisanih sredstev 14,12 milijona evrov. Rok za prijavo je do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. novembra.

Za posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb SID banke pa je na voljo 38,5 milijona evrov. Namen posojilnega programa je spodbujanje celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja. Datum zaključka je do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. decembra 2023.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar