Mariborsko sodišče je pravnomočno zaključilo stečajni postopek v družbi Casino Maribor

FOTO: Google view

Mariborsko sodišče je pravnomočno zaključilo stečajni postopek v družbi Casino Maribor, ki ga je vodila stečajna upraviteljica Melita Butara. Trajal je 11 let, saj je ves ta čas hkrati tekel denacionalizacijski postopek za Veliko kavarno na Glavnem trgu 1, ki je pripadla medtem že pokojnemu upravičencu Rudigerju Thalmannu oziroma njegovi vdovi.

Po propadu kazinoja v središču mesta je brez dela ostalo 28 ljudi, denacionalizacijski postopek pa se je vlekel kar 23 let in je bil zaključen julija lani, ko je ministrstvo za kulturo izdalo odločbo in nato jeseni nepremičnino predalo v posest v ZDA živeči vdovi Izoldi Thalmann.

Premoženje ob stečaju ocenjeno na 2,3 milijona evrov

Kot je razvidno iz končnega poročila stečajne upraviteljice, je bilo nepremično premoženje podjetja ob stečaju ocenjeno na 2,3 milijona evrov. Nekaj preostalega premoženja, med drugim garažni boksi, igralniška oprema, avtomobil, računalniki, pohištvo in zaloge, ocenjenega na skoraj 270.000 evrov pa so prodali za dobrih 80.000 evrov. Večji del opreme je bil sicer odpisan zaradi neuporabnosti in ker je bila ta vgrajena v stavbo, ki jo je prevzel denacionalizacijski upravičenec.

V stečajni masi se je znašlo še za slabih 100.000 evrov gotovine v blagajni in na računu dolžnika, ob tem pa je upraviteljica na dražbi za 10.500 evrov prodala še blagovne znamke – imena treh hotelov v lasti Term Maribor, podjetja, ki je bilo nekoč lastniško povezano s Casinojem Maribor.

V stečajnem postopku je 73 upnikov prijavilo za nekaj več kot tri milijone evrov terjatev, od tega je bila priznana ločitvena pravica v višini dobrih 73.000 evrov, delavcem je Butara priznala za 555.000 evrov prednostnih terjatev, ostali znesek pa so predstavljale priznane navadne terjatve. NLB je kot prijaviteljica ločitvenih terjatev prejela le 2,6 odstotka, delavci pa skupaj 91.000 evrov oziroma skoraj 16,5 odstotka vseh prijavljenih terjatev.

Še pred izdano denacionalizacijsko odločbo se je spor o lastništvu stavbe dolgo vlekel tudi med Casinojem Maribor v stečaju in mariborsko občino, sodišče pa je odločilo, da sta vsak polovična lastnika ene najbolj znamenitih zgradb v mestu. Ta odločitev je postala nična, saj je celotna zgradba, znana pod imenom Terezijin dvor, zdaj šla v roke potomcev mariborskih mlinarjev Jožefa in Rudolfa Franz, ki sta jo dala zgraditi leta 1913.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar