Mariborski svetniki bodo odločali o dvigu cen komunalnih storitev

Slika je simbolična.

Jutri, v četrte, 25. aprila, bodo svetniki in svetnice na 1. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor obravnavali predlog oblikovanja cen ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2019. Odločali se bodo o tem, ali se bo cena dvignila. Ta ukrep pa je po ocenah občine nujen. 

Podražitev je nujna in utemeljena, nikakor pa z njo na občana ne bo prevaljeno breme slabe investicije v Center za predelavo sekundarnih surovin oz. t.i. sortirnico. Trenutno veljavne cene se niso spremenile že od leta 2014,” so sporočili iz MO Maribor.

Obseg storitev ravnanja z odpadki zajema zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat. Mešano odpadno embalažo zbirajo uporabniki ločeno na zbiralnicah ločenih frakcij, katerih odvoz se vrši enkrat na 14 dni, na določenih lokacijah pa tudi do trikrat tedensko. Cena posamezne storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve posamezne javne službe ter se oblikuje na kilogram odpadkov. Uporabnikom se cena zaračuna glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke ali biološke odpadke ter pogostost odvoza posode.

Trenutno veljavne cene so bile na mariborskem mestnem svetu sprejete meseca marca 2014. “Dvig cen je nujen zgolj zaradi realnega dviga stroškov in nekajletnega zaostajanja cen, nikakor pa ne bo vodstvo Mestne občine Maribor  na občane prevalilo bremena slabe investicije prejšnjega mandata v Center za predelavo sekundarnih surovin oz. t. i. sortirnico. Za slednje bodo potrebni dolgoročni ukrepi z maksimalno obremenitvijo centra in pridobivanjem novih poslov ter ustanovitvijo holdinga,” še sporočajo iz mariborske občine.

Nova predlagana cena za mešane komunalne odpadke oz. gospodinjske odpadke za 120 litrsko posodo, ki je osnovna posoda za gospodinjstvo, bo tako 13,63 evrov z DDV na mesec in 0,69 evrov z DDV na mesec za biološke odpadke. Navedeni ceni veljata za 14 dnevni odvoz odpadkov.

Predlagan dvig cene za osnovno gospodinjsko posodo je tako 3,43 evra, pri čemer gre za znesek brez DDV, z davkom znese 3,75 evra. 

Oddaj komentar