Mariborski stanovanjski sklad namerava oddati 110 stanovanj

Mariborski stanovanjski sklad namerava letos v najem oddati okoli 110 neprofitnih stanovanj, od tega 20 še po javnem razpisu iz leta 2018, 50 pa po lani objavljenem javnem razpisu. Dodatnih 30 stanovanj bodo namenili za potrebe preselitev najemnikov v nadomestna stanovanja, še letos pa bodo objavili nov razpis za oddajo dodatnih 50 stanovanj.

Kot je ob predstavitvi načrtov za letošnje leto na mestnem svetu povedala nova direktorica Irena Španinger, bodo tudi letos nadaljevali z zagotavljanjem zadostnega števila primernih neprofitnih in tržnih stanovanj, te pa bodo zagotavljali z vzdrževanjem obstoječih in gradnjo novih. Zagotavljati nameravajo tudi začasne bivalne enote za reševanje stanovanjske stiske najbolj ogroženih socialnih skupin.

Po njenih besedah bodo nadaljevali s preverjanjem upravičenosti nadaljnjega neprofitnega najemnega razmerja za najemnike, ki so najemne pogodbe sklenili pred več kot petimi leti, ob tem pa bodo redno izterjevali neplačane najemnine in stroške.

Pri tem bodo še naprej sodelovali s Centrom za socialno delo Maribor in drugimi nevladnimi organizacijami, dolžnikom pa bodo kot doslej nudili možnosti obročnega odplačila dolga ali plačila iz socialnih transferjev. Zoper tiste, ki se ne bodo odzivali, bodo morali vložiti izvršilne predloge in po potrebi izvesti tudi deložacije.

Glavnina dolgov sicer še vedno izvira iz obdobja pred letom 2008, medtem ko število deložacij zadnja leta upada. Če je bilo še leta 2015 teh razpisanih kar 147, od tega so jih 44 tudi izvedli, je bilo lani vsega skupaj razpisanih 44, na koncu pa so jih uresničili le šest, medtem ko so z 18 neplačniki medtem že sklenili nove pogodbe.

Mariborski stanovanjski sklad namerava sicer letos na javnih dražbah prodati za okoli 370.000 evrov nepremičnin, ki so zaradi tehnične neprimernosti neekonomične za obnovo, hkrati pa imajo v načrtu nakup štirih stanovanj v ostalih občinah ustanoviteljicah, po enega v občinah Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Rače-Fram, za kar nameravajo skupaj odšteti 280.000 evrov.

Med investicijskimi načrti je v ospredju dokončanje energetske prenove objektov na Engelsovi ulici z lastnimi in evropskimi sredstvi, sodelovali bodo pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za projekt soseske Studenci ter se lotili tudi rekonstrukcije objekta v Staršah, kjer bodo pridobili dve stanovanji.

Večje obnove načrtujejo v 30 stanovanjih, v 50 pa delne. V še nekaterih bodo zamenjali dotrajana okna in vhodna vrata z energetsko varčnim stavbnim pohištvom ter zamenjali dotrajane atmosferske plinske peči z novimi kondenzacijskimi plinskimi pečmi. Ob tem bodo preverili stanje v okoli 700 zasedenih stanovanjih.

Medobčinski javni stanovanjski sklad Maribor sicer po zadnjih podatkih razpolaga z več kot 2000 stanovanji, od tega 1864 neprofitnimi. Ob tem upravlja še s 75 neobnovljenimi in 29 obnovljenimi tržnimi stanovanji, 31 službenimi in 13 oskrbovanimi stanovanji, na voljo pa ima tudi 43 začasnih bivalnih enot.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar