Danes so se začele sodne počitnice

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Danes so se začele sodne počitnice, ki trajajo mesec dni. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar pa delo ne bo popolnoma zastalo. Sodišča tudi v tem času opravljajo naroke in odločajo v nujnih zadevah. Poleg tega bo ustavno sodišče danes obravnavalo pobudo za oceno ustavnosti zakona o interventnem odstrelu medvedov in volkov.

Med nujne zadeve, v katerih sodišča odločajo tudi med počitnicami, sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam se prištevajo nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah.

Nujne zadeve so tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Vročanja sodnih pisanj v času sodnih počitnic ne bo, uradne ure na sodiščih pa bodo nespremenjene. Nemoteno bo potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepov strankam ne bo vročalo.

Kljub počitnicam ima ustavno sodišče na dnevnem redu za današnjo sejo obravnavo pobude za oceno ustavnosti zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, ki jo zahteva Pravno-informacijski center nevladnih organizacij Ljubljana, kjer predlagajo tudi začasno zadržanje interventnega zakona.

V času počitnic bo ljubljansko upravno sodišče znova odločalo o pritožbi kandidata za ljubljanski mestni svet Vilija Kovačiča, ki se je zaradi domnevnih zlorab občinskih sredstev, ki jih očita Listi Zorana Jankovića, pritožil na izid lokalnih volitev v Ljubljani.

Na ptujskem sodišču sta v času počitnic razpisani dve obravnavi v pripornih zadevah; med drugim se bo 31. julija nadaljevalo sojenje Janku Tomiću mlajšemu za obtožbe o uboju in treh poskusih uboja pred njegovo hišo v Krčevini pri Ptuju. Z umorom se bo vsaj v začetku počitnic ukvarjalo tudi koprsko sodišče, saj je za torek razpisan narok v sojenju zaradi obtožbe o dvojnem umoru v Krkavčah lani poleti.

V Mariboru pa se bo nadaljevalo sojenje 63-letni Ivici Kalšek za obtožbe o umoru 88-letne matere na zahrbten način marca letos v vasici Ošelj nad Slovensko Bistrico. Na naroku 26. julija bodo ponovno zaslišali patologa, nato pa bi sojenje počasi lahko doživelo epilog.

Običajni vrvež se bo na hodnike sodišč vrnil po 15. avgustu, ko se obeta nadaljevanje nekaterih odmevnih primerov.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar