Brezplačne maske se štejejo v prihodek, pojasnjujejo, kako se beležijo

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) že v lanskem letu prvič pozvala samozaposlene in mikro podjetja k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. V letošnjem letu je stekel drugi poziv, ki so ga pred dnevi podaljšali.

»Res je, da ne gre za ogromen znesek, a podjetja moramo trenutno precej paziti na promet«

V naše uredništvo se je obrnila bralka, ki je v prvem pozivu maske prevzela. »Nisem vedela, da bo potrebno ves znesek mask, ki bi jih naj bojda dobili zastonj, potrebno šteti v prihodek. O tem me je obvestila moja računovodkinja. Res je, da ne gre za ogromen znesek, a podjetja moramo trenutno precej paziti na promet, če smo od države dobivale kakšno pomoč. Dejstvo je, da so cene mask, ki so jih podarili podjetnikom, nabite.«

Ne štejejo se k prihodkom, ki štejejo za primerjavo upada prihodkov

Obrnili smo se na Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, kjer so nam dejali, da na zbornici maske res delijo, a uradnega pojasnila ne morejo dati: »Ker pa je naša OZS pripravila javni poziv in vodi administracijo ter distribucijo, saj imamo najbolj razvejano mrežo zbornic – 62 po celi SLO smo vsem poslali obrazložitev, ki izhaja iz uradnega pojasnila MGRT.«

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pojasnjujejo: »Maske, ki so podarjene kot državna pomoč, se ne ne prištevajo k prihodkom, ki štejejo za primerjavo upada prihodkov v 2020 napram 2019. V izkazu poslovnega izida se ne pripoznajo pod AOP 110, ampak kot drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki v AOP 124. Njihova računovodska obravnava je povsem enaka kot pri npr. temeljnem dohodku.«

Dodajajo, da pri upravičenosti do mask ni pogoj, da mora podjetnik izkazati zmanjšanje prihodkov. »Maske tudi niso darilo in zaradi tega prevzemnik mask ne rabi plačati davka na darila. Vrednost 26 eur/50 kom mask,« so še zapisali na ministrstvu za gospodarstvo.

»Gre torej za tako mali znesek, da zgornje meje 200.000 euro državne pomoči s tem težko presežeš, če tudi kandidiraš na druge razpise in javna povabila,« so nam ob koncu še dejali na Območno obrtno-podjetniški zbornici Maribor

Paket 50 mask je vrednosti 26 evrov

Zadevo smo preverili tudi pri AS Računovodstvo. Adrijana Smonkar s.p nam je pojasnila, kako se knjižijo: »Omenjene brezplačne maske se štejejo kot državna pomoč in jih je potrebno knjižiti med prihodke, vendar je računovodska obravnava kot pri temeljnem dohodku in je izvzeta iz prihodkov, iz katerih se ugotavlja upad. Vrednost je odvisna od števila mask, pri čemer se kot enota šteje paket 50 mask z vrednostjo 26 evrov, 150 mask pa trikratnik tega in tako dalje.«

Oddaj komentar