ARTmijeMAR in Zadruga Dobrina bosta najemnika prostorov na Gosposki

FOTO: sos-maribor.si

Danes je na Mestni občini Maribor potekalo javno odpiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem na Gosposki ulici 7 in 11, ki so v lasti občine. Na javni razpis sta se prijavila dva ponudnika, Zadruga ARTmijeMAR za poslovni prostor na Gosposki ulici 7 in Zadruga Dobrina za poslovni prostor na Gosposki ulici 11. Obe socialni podjetji sta bila sicer edina ponudnika in sta uspešno kandidirala na javnem razpisu. Izpolnjevala sta vse razpisne pogoje, tako da ostajajo v prostorih kot uradni najemniki.

Spomnimo, da je Mestna občina Maribor 18. aprila objavila razpis o Javnem zbiranju ponudb za oddajo poslovnih prostorov MO Maribor v najem za Gosposko ulico 11 in 7. V enem izmed teh poslovnih prostorov je do zdaj delovalo tudi Društvo Hiša! s svojim Rajzefiber birojem, ki se na omenjeno javno zbiranje ponudb ni prijavilo in ni oddalo svoje ponudbe.

Konec aprila mariborska občina pogodbenega razmerja z Društvom Hiša! ni smelo zgolj podaljšati, saj Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne omogoča podaljšanja, ampak le izvedbo novega predpisanega postopka oddaje nepremičninskega premoženja.

Najemnika bosta pogodbi o najemu z MO Maribor podpisala v 15 dneh.

Oddaj komentar