20 zaposlenih na občinskem uradu za komunalo zaradi preobremenitev zahtevalo premestitev

29. maja je 20 zaposlenih na Uradu za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor na direktorja Občinske uprave, Borisa Železnika, naslovilo prošnjo za kolektivno premestitev. Kot razloge navajajo nevzdržne razmere in pritiske, ki se izvajajo na vse zaposlene. Prav tako naj bi se pojavljali očitki na njihovo strokovnost. Na mariborski občini so medtem nad očitki zaposlenih na Uradu za komunalo, promet in prostor presenečeni, saj da so odnosi z vsemi ostalimi uradi dobri. Na včerajšnjem sestanku vodstva in zaposlenih so se medtem dogovorili za nadaljnje aktivnosti in očitno zgladili “spore”, saj do premestitev ni prišlo.

V zadnjem obdobju se proti zaposlenim na Uradu za komunalo, promet in prostor s strani novega vodstva MOM, izvajajo nevzdržni pritiski in očitki na naše strokovno delo znotraj urada. Zaposleni se srečujemo ob svojem delu z očitki novega vodstva MOM, da bi naj bilo delo, ki ga opravljamo, prevečkrat izvedeno nestrokovno, da bi naj potekalo prepočasi in neskladno z zastavljenimi terminskimi načrti vodstva MOM,” v uvodnem delu dopisa pišejo zaposleni.

Na občini medtem odgovarjajo, da se zavzemajo za odprt dialog z vsemi zaposlenimi.

Na sestanku dogovorili odprt dialog

Včeraj se je vodstvo mariborske občine sestalo z vsemi zaposlenimi na Uradu za komunalo, promet in prostor ter z njimi opravili razgovore. Direktor občinske uprave Boris Železnik je že opravil razgovor z vodjo omenjenega urada, Vilijem Eisenhutom, s katerim sta se dogovorila o nadaljnjih aktivnostih, ki se bodo izvajale s ciljem zagotavljanja nemotenega izvajanja delovnega procesa, uradno odgovarjajo iz mariborske občine.

Glede na to, da so zaposleni v dopisu Železniku izpostavili izvajanje pritiskov in vsakodnevno nalaganje novih nalog, kjer se zahteva realizacija v točno določenem roku, katerih zaradi prezasednosti ne zmorejo izvajati, so se na včerajšnjem sestanku očitno uspeli dogovoriti in prerazporediti naloge. Na občini so medtem presenečeni nad očitki zaposlenih, saj da so odnosi z vsemi ostalimi uradi dobri. “Po naravi sem delaven, zato seveda tudi od svojih sodelavcev pričakujem vestno in odgovorno opravljanje dela. Nad nikomer pa ne izvajam nikakršnih koli pritiskov,” je povedal Železnik.

Boris Železnik, v.d. direktorja občinske uprave MO Maribor

Do premestitve zaposlenih na Uradu za komunalo, promet in prostor tako ni prišlo, prav tako pa vodji urada, Eisenhutu niso bila odvzeta pooblastila, so še sporočili iz mariborske občine.

Oddaj komentar