FOTO: Gradnja novega krožišča Streliška – Kardeljeva cesta tik pred koncem

Foto: Stanislav Rožman

Projekt Krožno križišče Streliška cesta – Kardeljeva cesta predstavlja začetek del IV. etape Zahodne obvoznice. Investicijo financira MO Maribor skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo.

FOTO: Stanislav Rožman

Investicija obsega ureditev štirikrakega enopasovnega krožnega križišča premera 36 metrov z ureditvijo vseh priključnih krakov, površino za kolesarje in pešce, ki bodo vodeni izven vozišča, odvodnjavanje, cestno razsvetljavo in ureditev komunalnih vodov.

FOTO: Stanislav Rožman

Investicija je predvidena v višini 1,78 milijona evrov MO Maribor. Gradbena dela izvajata podjetji Pomgrad, d. d. in Nigrad, d. o. o.

FOTO: Stanislav Rožman

Cesta bo odprta v prihodnjem mesecu.

Oddaj komentar