Žičniške naprave na Areškem Pohorju tokrat za 1,5 milijona evrov

Vir: arhiva Lokalec.si

Stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje bo lahko kmalu opravil še deveti poskus prodaje žičniških naprav na Areškem Pohorju. Mariborsko sodišče je namreč potrdilo njegov predlog, da stečajno premoženje tokrat ponudi po izklicni ceni 1,5 milijona evrov in opravi javno dražbo z zviševanjem izklicne cene.

Žičnice na areškem delu Pohorja, s katerimi zdaj upravlja Marprom, so doslej skušali prodati že osemkrat, nazadnje je bila dražba neuspešna tudi po izklicni ceni dobra dva milijona evrov.

Kot je razvidno iz sklepa sodišča na spletni strani Ajpesa, je sodišče ločitvenega upnika in upniški odbor pozvalo, da se izjasnita o predlaganem načinu prodaje. Ker odziva sodišče ni prejelo, je samo sprejelo odločitev o prodaji.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), za katero je Dubrovski v predlogu navedel, da kupnina, ki bi bila pridobljena s prodajo premoženja, po odbitju stroškov ne bo zadoščala za celotno plačilo terjatve, namreč v predvidenem roku ni sporočila mnenja, upniški odbor pa prav tako ni zbral dovolj glasov za sklepčnost.

Ponujeno premoženje sicer vključuje obe vlečnici Partizanka, vlečnice Areška, Ruška, Orel, Žigart, Vali, Kekec ter obe vlečnici Cojzarica in šestsedežnico Pisker s pripadajočimi zemljišči, objekte in vso opremo za zasneževanje. Z njimi zdaj upravlja mariborsko javno podjetje, preko katerega je mariborska občina po propadu športnega centra zagotovila nadaljevanje smučarskega turizma na Pohorju.

Gre še za zadnje večje premoženje propadlega podjetja, potem ko je Dubrovski septembra lani uspel prodati žičniške naprave na mariborskem delu Pohorja. Prvič je naprave ponujal za 11,4 milijona evrov. Dubrovski je že večkrat povedal, da interes za prevzem je, vendar bo moral prihodnji lastnik ob kupnini vsaj še enako vsoto nameniti za dodatna vlaganja.

Ob prodaji omenjenih smučišč do konca stečajnega postopka čaka še rešitev zadev okoli zahteve do mariborske občine za plačilo odkupne vrednosti gondole in žičniških naprav na Mariborskem Pohorju, ki jih je prek Marproma po stečaju družbe prevzela v upravljanje. Mariborsko sodišče je junija odločilo, da je občina dolžna plačati 13,2 milijona evrov nadomestila, a je občini uspelo s pritožbo na višjem sodišču, zdaj pa poteka nov poskus mediacije.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar