Zelena luč za širitev mariborskega letališča

Letališče Edvarda Rusjana Maribor.

V četrtek, 16. novembra je vlada RS na 156. redni seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za Letališče Edvarda Rusjana Maribor ter imenovali delovno skupino za pripravo slednjega. 

Vlada je sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za Letališče Edvarda Rusjana Maribor in imenovala delovno skupino za njegovo pripravo. V okviru DPN je načrtovana širitev območja obstoječega letališča v skladu z razvojnimi dokumenti in usmeritvami države, lokalne skupnosti in nosilcev urejanja prostora v najširšem pomenu načrtovanja.

Po poročanju slovenskega letalskega portala Sierra5.net, so v okviru DPN načrtovali širitev območja obstoječega letališča v skladu z razvojnimi dokumenti in usmeritvami države, lokalne skupnosti in nosilcev urejanja prostora v najširšem pomenu načrtovanja. V DPN so zajeli prenove in rekonstrukcije obstoječih objektov ter načrtovane novogradnje. Predvideno je umeščanje dejavnosti, ki so posredno in neposredno vezane na razvoj letališča, hkrati pa služijo tudi za potrebe zaledja (lokalne skupnosti), piše Serra5.net.

V državnem proračunu je za pripravo Državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor predvidenih 3.297.033,00 EUR, in sicer v letu 2018 – 200.000,00 EUR, v letu 2019 – 200.000,00 EUR in v letu 2020 2.897.033 EUR, še poroča Sierra5.net.

Na Mestni občini Maribor to vladno potezo pozdravljajo. “Sprejetje sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) je korak naprej pri uresničitvi razvojnih ciljev letališča, saj bo DPN omogočil podaljšanje letalske steze in razširitev potrebne letališče infrastrukture za vzpostavitev letalskih povezav iz Maribora,” pravijo na MO Maribor.  Ob tem pa so dodali, da je poteza skladna s poslovno strategijo podjetja SHS, saj so podaljšanje steze predvideli v svojem poslovnem načrtu kot izhodišče za vzpostavitev tovornega in potniškega prometa. “Gre za izjemno pomembno strateško potezo, ki bo vplivala na razvoj Mariborskega letališča, razvoj mesta Maribor, okoliških mest in regije. Prav tako pa to pomeni priznanje Mariborskega letališča s strani Vlade RS in pomembnost njegove vloge v prihodnje,” so še dodali.

Oddaj komentar