V mariborskem stanovanjskem skladu 234 praznih stanovanj

Vir: arhiva lokalec.si

Mariborski medobčinski stanovanjski sklad trenutno razpolaga z 2118 stanovanji, med katerimi je praznih še 234 stanovanj. na skladu pojasnjujejo, da so ta deloma v postopku razpisa za oddajo, nekatera pa neprimerna za bivanje. Te obnavljajo ali pa so uvrščena v program prodaje na javni dražbi, ker bi bila obnova za sklad nerentabilna.

 

Po dveh razpisih, objavljenih v letu 2014 in 2015,  so lani na novo v najem oddali 109 neprofitnih stanovanj, že oktobra pa so objavili nov razpis za okoli 50 sproščenih neprofitnih stanovanj, od katerih je okoli 40 zagotovljenih prosilcem s stalnim bivališčem v mestni občini, po dve pa interesentom v vsaki od primestnih občin, ki so soustanoviteljice sklada.

Na razpis se je prijavilo 760 prosilcev. Ob tem so bili v drugi polovici lanskega leta odprti razpisi za oddajo osmih obnovljenih tržnih stanovanj, od katerih so oddali štiri, še enega pa v začetku letošnjega leta.

V sodelovanju s centrom za socialno delo so na podlagi sklepov komisije za preučitev utemeljenosti vlog in predloga za izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj in začasnih bivalnih enot v najem na novo oddali 19 začasnih bivalnih enot, 32 obstoječim najemnikom pa so na njihovo prošnjo podaljšali najemne pogodbe.

Oddali tudi 3 službena stanovanja

Sklad je lani tudi izvedel še javni razpis za oddajo treh službenih stanovanj, a sta prispeli le dve vlogi, ki sta izpolnjevali razpisne pogoje. Tretje stanovanje so prekategorizirali v tržno in ga oddali na razpisu za oddajo tržnih stanovanj.

Kot so še dodali na skladu, bodo letos izvedli še en razpis za oddajo 50 neprofitnih stanovanj. S tem bodo skušali oddati okoli 20 neobnovljenih tržnih stanovanj ter nadaljevati z razpisom za oddajo obnovljenih tržnih stanovanj. Prav tako bodo v primeru izpraznitve oddajali oskrbovana stanovanja na Panonski ulici ter dodeljevali bivalne enote.

Sicer pa Mariborski sklad letos za investicijsko vzdrževanje stanovanj, vključno z izdelavo energetskih izkaznic, načrtuje dobrega pol milijona evrov, v tem sklopu pa načrtujejo obnovo 15 stanovanj in delno obnovo še okoli 40 stanovanj, ki bodo namenjena za oddajo pri naslednjem razpisu.

1,5 milijona evrov nameravajo porabiti za energetsko obnovo stanovanjskih objektov na Engelsovi ulici, kjer imajo v lasti več kot sto stanovanj z daljinskim ogrevanjem. Pri tem si obetajo dobrega pol milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev, saj je bil projekt, tako kot tisti na Panonski ulici, potrjen v trajnostni urbani strategiji.

Del denarja bodo namenili za obnovo objekta Vurberk v občini Duplek ter več kot stoletje starega objekta na Šentiljski cesti v Mariboru. Na Studencih načrtujejo gradnjo stanovanjske soseske s 65 stanovanji, na različnih lokacijah pa se bodo lotili menjave stavbnega pohištva in plinskih peči.

V skladu z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem letos načrtujejo še nakup petih stanovanj, vsako okvirne velikosti 50 kvadratnih metrov, po eno v občinah Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram in Starše.

Se pa še naprej srečujejo s problematiko neplačevanja najemnin in stroškov. Pri tem ugotavljajo ugotavljajo, da odzivnost neplačnikov narašča. Dolg do njih je konec leta znašal okrog 2,87 milijona evrov.

Takim, ki ne plačujejo redno sicer ponujajo možnost obročnega odplačila dolga, v nasprotnem pa pričnejo s postopkom odpovedi pogodbe in izpraznitve stanovanja na sodišču. Lani je bilo tako razpisanih 86 deložacij, a so jih izvršili le 26, medtem ko so jih 31 odložili zaradi delnega poplačila dolga ter v 29 primerih pogodbe znova sklenili.

“V primerjavi s prejšnjimi leti se je število razpisanih deložacij zmanjšalo, kar pripisujemo aktivnemu reševanju problema poplačila. Pri tem sodelujemo s Centrom za socialno delo Maribor, Društvom za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice in z drugimi nevladnimi organizacijami,” so pojasnili v skladu.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar