Slovenski E-forum bo z vložitvijo pritožbe (po)čakal do petka

Magna Steyr. Vir: magna.com
 Slovenski E-forum, ki ga vodi Gorazd Marinček, je napovedal, da se ne bo pritožil, če bo okoljsko ministrstvo v okoljevarstveno dovoljenje za lakirnico Magne Steyr v Hočah vneslo nekatera določila, ki niso vključena v okoljevarstveno soglasje.

Zavzema se za to, da bi se Magna zavezala, da bo omogočila neposredni monitoring okoljevarstvenih podatkov, da bo v največji večji možni meri uporabljala železnico, da bo zmanjšala porabo pitne vode iz javnega omrežja v tehnološke namene in postopno uvedla rabo meteornih voda ter da bo izdelala požarnovarnostni načrt za primer uresničitve najbolj pesimističnega scenarija.

Dosedanji pogovori niso bili uspešni, Magna je predlagala le sklenitev nezavezujočega protokola. Kot mediatorja v pogovorih sodelujeta nekdanja mariborska župana Boris Sovič in Alojz Križman.

Križman je danes povedal, da so na podlagi Magninega predloga pripravili nov predlog dogovora, s katerim se je strinjal tudi Marinček, ter ga poslali Magni v potrditev. Odgovora Magne zaenkrat še niso prejeli, Slovenski E-forum pa vztraja, da je treba dogovor doseči do petka, sicer bo pritožbo vložil.

Marinček meni, da je dogovor glede vsebine okoljevarstvenega dovoljenja brez sodelovanja ministrstva za okolje in prostor brezpredmeten. “Skratka, če se ministrstvo za okolje in prostor ne bo zavezalo, bomo s pritožbo dosegli dopolnitev soglasja,” je povedal Marinček.

Na okoljskem ministrstvu so povedali, da ministrstvo v pogovorih ne sodeluje.

Na Agenciji RS za okolje (Arso), ki je del okoljskega ministrstva, so danes povedali, da se Arso ne sme vključevati v takšne pogovore. Poudarjajo, da morajo okoljevarstveno dovoljenje izdati v skladu s predpisi. Če bo morebiten dogovor investitorja s stranskimi udeleženci skladen s predpisi in za zaveze obstaja pravna podlaga, pa jih bo Arso vključil v okoljevarstveno dovoljenje.

Na Arsu vloge za okoljevarstveno dovoljenje še nimajo. Po zakonu je rok za izdajo tega dovoljenja šest mesecev, je pa pogoj predhodno pravnomočno okoljevarstveno soglasje.

Predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v omenjenih pogovorih ne sodelujejo, so danes povedali na ministrstvu.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar