Ministrstvo pripravlja spremembe za nakupovalna središča

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Na portalu predlagam.vladi.si je eden od predlogov za vlado, da se omeji jakost osvetlitve njihovih zunanjosti na minimum. Samo Ministrstvo RS za okolje pa že pripravlja spremembo uredbe s področja svetlobnega onesnaževanja.

Svetlobno onesnaženje, višja poraba električne energije

V predlogu vladi je zapisano, da so pročelja nakupovalnih središč čezmerno osvetljena in da povzročajo svetlobno onesnaževanje in porabljajo električno energijo bolj, kot je potrebno za njihovo delovanje. Zato predlagatelj predlaga, da se omeji jakost osvetlitve njihovih zunanjosti na minimum: “Razlog za ta ukrep je poleg svetlobnega onesnaževanja tudi vse višja poraba električne energije na splošno in višanje njene cene. Na ta način izgubljeno energijo, bi bilo bolj smiselno preusmeriti v porabo gospodarstva, gospodinjstev ali v akumulacijska jezera, ki bi energijo shranjevala za dnevni čas. Zaradi velikega števila nakupovalnih središč, bi bil tak ukrep nedvomno učinkovit.”

Ob nakupovalnih središčih je več virov razsvetljave

Portal Žurnal24 ob tem poroča, da Ministrstvo za okolje in prostor pojasnjuje, da zunanjo osvetljenost nakupovalnih središč in svetlobno obremenitev območja povzročajo različni viri svetlobe. Gre za razsvetljavo javnih površin, razsvetljavo proizvodnega objekta,  razsvetljavo proizvodne stavbe, razsvetljavo športnega igrišča, razsvetljavo fasade in ne nazadnje razsvetljavo objektov za oglaševanje.

Vire svetlobe določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Vse te vire svetlobe določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Ministrstvo tako pojasnjuje: “Uredba določa za razsvetljavo proizvodnega objekta, razsvetljavo proizvodne stavbe in razsvetljava objektov za oglaševanje mejne vrednosti električne priključne moči na enoto površine (W/m2), ki ne smejo biti presežene med obratovanjem objekta oz. izven časa obratovanja objekta (tu se zahteva redukcija električne moči na približno 20 odstotkov), razen za reklamne panoje nad 20 kvadratni metri, katerih osvetljenost se mora izklopiti po 24. uri.”

Omejen čas razsvetljave športnega igrišča

“Razsvetljava športnega igrišča ni omejena z mejno vrednostjo (W/m2), temveč se mora ugasniti najpozneje eno uro po koncu športne ali druge prireditve. Razsvetljava fasade je, v nasprotju z ostalimi viri svetlobe, omejena z največjo povprečno osvetljenostjo (1 cd/m2). Čeprav razsvetljava javnih površin ni omejena z mejno vrednostjo, je zanjo predpisana ciljna vrednost letne porabe električne energije, izražena z enoto kWh na prebivalca občine,” razlaga ministrstvo.

Zastarelo uredbo bodo novelirali

Pojasnjujejo pa še, da uredba, ki je izšla leta 2007, v današnjem času ne zagotavlja več ustreznega omejevanja svetlobnega onesnaževanja okolja.  Da varčne sijalke, ki pa jih je vse več, dodatno obremenjujejo okolico, pri čemer se mejne vrednosti, izražene v W/m2, ne presega. Zapisali so še, da se letne porabe električne energije za ostale vire svetlobe (proizvodni objekt, proizvodna stavba, športno igrišče, fasada in objekt za oglaševanje) ne evidentira, razen če je vključena v skupno javno razsvetljavo. Ministrstvo še poudarja, da zdaj pripravljajo novelacijo uredbe, ki bo področje svetlobnega onesnaževanja naslovila s sodobnim pristopom, ki bo izhajal predvsem iz izhodišča: če ni potrebe – ne uporabljaj. In pravijo, da se tako lahko poraba električne energije in svetlobno onesnaževanje okolja zmanjšala.

Oddaj komentar