Mestna občina Maribor objavila razpis za obnovo tribune Ljudskega vrta

Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis, s katerim išče izvajalca gradbenih del za že dolgo časa pričakovano rekonstrukcijo stare zahodne tribune na stadionu Ljudski vrt. Izvedba del je načrtovana v letu 2020, v novi podobi pa naj bi bila tribuna dana v uporabo v letu 2021.

Kot je razvidno iz razpisa, je rok za oddajo ponudb 12. november, izbrani izvajalec pa bo moral projekt zaključiti najpozneje 400 dni od sklenitve pogodbe. Na mestni občini bodo po odpiranju najprej preverili ponudbe, nato pa s tistimi, ki bodo ustrezali pogojem, izpeljali še neposredna pogajanja.

V skladu z noveliranim investicijskim programom se je vrednost projekta povišala že na 6,5 milijona evrov, kar je poldrugi milijon evrov več kot so načrtovali in rezervirali v letošnjem in proračunu za naslednje leto.

Gre za nadaljevanje del, ki ob zadnjih gradbenih posegih na stadionu leta 2008 niso bila dokončana. Ureditev prostorov pod severno in južno tribuno, ki so jo začeli lani, je že skoraj končana. Večji zalogaj pa je obnova stare, zahodne tribune, ki je delno tudi spomeniško zaščitena.

V ta poseg je tik pred volitvami šla prejšnja mestna oblast na čelu s takratnim županom Andrejem Fištravcem, čeprav je bilo že takrat jasno, da bo to za občinsko blagajno velik zalogaj. V lanskem proračunu so za to predvideli pet milijonov evrov, a so vse ponudbe, ki so prispele na razpis za izbiro izvajalca del, bistveno presegale ocenjeno vrednost investicije.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar