Mariborski mestni svetniki potrdili podražitev ravnanja z blatom

Mariborski mestni svetniki so na sinočnji seji, ki se je zavlekla krepko čez polnoč, potrdili novo ceno komunalne storitve ravnanja z blatom iz centralne čistilne naprave, po kateri se bodo položnice občanov z junijem povišale za več kot trikrat. Dejstvo je namreč, da zaenkrat ni druge realne rešitve.

“Situacija je težka. Bomo pa delali vse, da čim prej pridemo do cenejše oziroma trajne rešitve,” je dejal župan Saša Arsenovič. “Vsakršno odlašanje s potrjevanjem nove cene pomeni nadaljnjo podražitev,” je dodal direktor Energetike Maribor Alan Perc.

Do znatne podražitve ravnanja z odpadnim blatom prihaja predvsem zaradi zapiranja meja Madžarske, kamor so odvažali blato tudi iz Maribora. V zadnjih letih to nalogo opravlja podjetje Surovina, ki je bila edina prijavljena tudi na zadnjem razpisu, a tokrat z mnogo višjo ceno. Namesto dosedanjih 57 evrov na tono blata je po pogajanjih ponudila ceno 169 evrov na tono, kar pomeni, da se bodo položnice za povprečno gospodinjstvo podražile za tri in pol evra.

Mestni svetnik Liste za pravičnost in razvoj (LPR) Stojan Auer je vztrajal, da takšna podražitev ni edina možnost. “Skrajni čas je, da postanemo samooskrbni,” je dejal in predlagal predelavo blata v uporaben material, na primer za protipoplavne nasipe. Kot je dejal, so pripravljeni to zaenkrat za Maribor početi v Puconcih in Novem mestu, kasneje pa lahko Maribor postavi lastno napravo za takšno predelavo, s čimer se lahko položnice po prepričanju Auerja na dolgi rok celo znižajo.

Po besedah župana Arsenoviča je pri tem predlogu še preveč odprtih vprašanj, ključno pa je, da se blato, ki se trenutno skladišči na deponiji v Dogošah, začne čim prej odvažati. Za to naj bi bila zaenkrat še vedno najugodnejša Surovina, podžupan Samo Peter Medved pa je dodal, da to ni končna rešitev, saj da vzporedno delajo tudi na dolgoročnih rešitvah.

Na koncu so mestni svetniki s 25 glasovi za in osmimi proti potrdili predlagano podražitev. Kljub številnim kritikam so potrdili tudi novelacijo sanacijskega programa javnega zavoda Športni objekti Maribor, s katerim poskuša ta izplavati iz rdečih številk. So pa direktorju Tadeju Mežnarju naložili, da program dopolni z akcijskim načrtom trženja in možnostjo sanacije brez poroštva občine.

Novelacija med drugim predvideva ukinitev računovodstva in drugih služb, ki bi jih lahko koristili v okviru novonastalega holdinga mariborskih javnih podjetij. Hipodrom, Mariborski otok in gostinski lokal v dvorani Tabor bi prenesli na drugega upravljavca, za kopališče Pristan, Ledno dvorano in dvorano Tabor je predvideno zvišanje vstopnin, v športnih parkih Tabor in Ljudski vrt računajo na višje prihodke iz naslova uporabnin za šole, dejavnost tenisa pa bi prenesli na tamkajšnja športna društva. “Vstopnine se niso višale že vse od leta 2012,” je opozoril Mežnar.

Mestni svetniki so med drugim opozorili na slabe odnose znotraj zavoda, pogrešali pa so tudi iskanje novih možnosti trženja objektov. Uspešnost zadanih ciljev v načrtu je močno odvisna od nadaljnjega razvoja epidemije covida-19 in posledično izredno negotova. “Ta novelacija nima prav nobene vizije. Zvišanje vstopnin, odpuščanje delavcev to ni,” je izpostavil Milan Mikl iz NLS.

S spremembo poslovnika mestnega sveta so mestni svetniki natančneje opredelili možnosti sklica dopisne seje, med drugim le za odločanje o manj pomembnih zadevah, glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne ali izredne seje mestnega sveta.

Niso pa sprejeli predloga Matica Matjašiča iz Liste mladih. Povezujemo za subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine. “Gre za enkratno subvencijo pri gradnji ali rekonstrukciji stavbe, s finančnimi posledicami za občinski proračun okoli 50.000 evrov na leto,” je pojasnil Matjašič. Na občinski upravi so nasprotno opozorili, da je takšna ureditev diskriminatorna do mladih, ki drugače rešujejo stanovanjski problem, na primer z nakupom stanovanja v bloku.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar