Maribor s primeri krožnega gospodarstva v Ljubljano

Gradbišče sortirnice, 20.2.2018.

Jutri bodo predstavniki Mestne občine Maribor na 4. Urbanem forumu v Ljubljani predstavili krožno gospodarstvo v Mariboru.

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) ter Partnerstvom za zeleno gospodarstvo organizira četrti slovenski Urbani forum z naslovom »Slovenska mesta: pametna, zelena in varna«, ki bo potekal 18. aprila 2018, v Kristalni Palači BTC v Ljubljani. Udeležil se ga bo tudi mariborski župan Andrej Fištravec.  

Ob tem pa je Fištravec dejal, da Evropa in evropsko gospodarstvo počasi izhajata iz največje krize zadnjih desetletij, zato so bila logična razmišljanja o vzrokih le teh. “Sam se pridružujem mnenju tistih, ki menijo, da je treba na to krizo gledati predvsem iz zornega kota krize zavesti. Torej sposobnosti, kako organizirati družbeno reprodukcijo, da le ta ne bo povratno vplivala na družbo s pojavljanjem novih krčev novih kriz,” pravi župan.

Evropa in evropsko gospodarstvo počasi izhajata iz največje krize zadnjih desetletij. Zato so bila logična razmišljanja o vzrokih le teh. “Sam se pridružujem mnenju tistih, ki menijo, da je treba na to krizo gledati predvsem iz zornega kota krize zavesti. Torej sposobnosti, kako organizirati družbeno reprodukcijo, da le ta ne bo povratno vplivala na družbo s pojavljanjem novih krčev novih kriz,” pravi župan Fištravec.
Ob tem je še dodal, da je koncept krožnega gospodarstva, ki je v tem času nastal odgovor na drugačen pristop k celotni družbeni reprodukciji. “To je pristop, ki se zaveda omejenosti naravnih virov in nujnosti takšnega gospodarjenja z njimi, ki omogoča vedno znova in vedno novo uporabo le teh,” je  pojasnil.  Ob tem pa še dodal, da MO Maribor izvaja strateški projekt WCYCLE na področju krožnega gospodarstva, v katerega so vključena javna komunalna podjetja mesta Energetika, Snaga, Nigrad, Vodovod in Marprom. V okviru projekta Wcycle Maribor je mesto prepoznalo in ima danes trenutno identificiranih 18 projektov s področja krožnega gospodarstva od
katerih so prednostni naslednji :

  • 1. Sortirnica – Obrat za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
    (Nosilec Snaga – v izvajanju),
  • 2. Tovarna kompozitov –  Predelava gradbenih in industrijskih
    odpadkov (Nosilec Nigrad – v podrobnem načrtovanju),
  • 3. Toplarna na lesno biomaso – Energetska izraba neonesnažene
    lesne biomase (Nosilec Energetika – v podrobnem načrtovanju),
  • 4. Obdelava bio odpadkov – Od prebivalstva in iz komunale z
    proizvodnjo nove zemljine (Nosilec Snaga – v načrtovanju),
  • 5. Sekundarni mestni krog reciklirane vode – Uporaba vode po
    čiščenju na CČN Dogoše ( Nosilec Vodovod – v načrtovanju).Mesto Maribor seveda na področju zelenega gospodarstva od idej prehaja k dejanjem. Skupaj s partnerji smo bili uspešni na evropskem razpisu Urban Innovative Actions (UIA), kjer bo mariborska občina prejela 2,9 milijona evrov nepovratnih sredstev,
    s katerimi bo sofinancirala izvedbo pilotnega projekta »Urban soil 4 food«. 

     

Oddaj komentar