Delničarji Mariborskega vodovoda potrdili dobro delo uprave

Vir: Mariborski vodovod

Danes je potekala že 25. redna letna skupščina 19 delničarjev Mariborskega vodovoda. Soglasno so potrdili dobro delo uprave, nadzornega sveta in letno poročilo za preteklo leto.

V dobrem poslovnem letu 2018 je javno podjetje Mariborski vodovod ustvarilo 118.935 evrov bilančnega dobička.

Na skupščini so delničarji sprejeli sklep, da se 100.000 evrov razdeli med lastnike, 19 občin, 18.945 evrov pa so namenili statutarnim rezervam. Ob tem pa so potrdili še spremembe statuta družbe in poslovnika o delu skupščine vodovoda.

Medtem pa člani skupščine na točki dnevnega reda o ustanavljanju holdinga javnih podjetij v Mariboru niso razpravljali, saj zastopnik Mestne občine Maribor ni imel pooblastil za odgovore v zvezi s holdingom.

1 KOMENTAR

Oddaj komentar