ANKETA: Mariborska voda je v skladu s pravilnikom

Bralke in bralci so na našem portalu v anketi ocenili, da je mariborska pitna voda čista in kakovostna.

Na postavljeno anketno vprašanje “Kako bi opisali mariborsko pitno vodo” so bralke in bralci glasovali z 67 odstotki za čisto in kakovostno, 23 odstotkov za motno in 9 odstotkov za onesnaženo.

Eden izmed osnovnih ciljev Mariborskega vodovoda je zagotavljanje skladne in ustrezne pitne vode. V te namene se redno izvaja tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji nadzor se vrši v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, ki dnevno jemlje vzorce pitne vode in jih analizira na mikrobiološke in kemijske parametre kot to predpisuje Pravilnik o pitni vodi.

Rezultati fizikalno – kemijskega in mikrobiološkega preskušanja v okviru notranjega nadzora v letu 2017 potrjujejo, da je pitna voda, z izjemo posameznih vzorcev na določenih mestih vzorčenja, skladna s Pravilnikom o pitni vodi. Vodni viri, ki ne ustrezajo zahtevanim predpisom, so bili izključeni iz sistema oskrbe s pitno vodo.
Na spletni strani Mariborskega vodovoda sproti ažurirajo in objavljamo najnovejše rezultate analiz za vodne vire, ki so opravljene v sklopu izvajanja notranjega nadzora.

Oddaj komentar